Termodinamika, gyakorlat fizikus BSc hallgatóknak, 2016/2017 tavaszi félév

Időpont és helyszín:

Hétfő	8:15 - 9:00, 7.59
Szerda	8:15 - 9:00, 3.67 
Péntek 15:00-16:00, 7.59 (elmarad)

A gyakorlatok beosztása:


02.13/02.15/02.17 - 1. gyakorlat 
02.20/02.22 - 2. gyakorlat
02.27/03.01 - 3. gyakorlat 
03.06/03.08 - 4. gyakorlat 
03.13/03.22 - 5. gyakorlat
03.20 (gyakorlat helyén + idejében) - konzultáció

03.30 (előadás helyén és idejében) - 1. ZH Megoldás: ADCCA EBDEC

03.27/03.29 - 6. gyakorlat 
04.03/04.05 - 7. gyakorlat
04.10/04.19 - 8. gyakorlat 
04.24/04.26 - 9. gyakorlat
05.08/05.03 - 10. gyakorlat 
05.10 (gyakorlat helyén + idejében) - konzultáció

05.18 (előadás helyén és idejében) - 2. ZH Megoldás: CAEEC AADCA

05.23 8:00-10:00 - pót ZH (helyszín 0.81 Ortvay terem)
         1. pót ZH Megoldás: AAAAE BBEBE
         2. pót ZH Megoldás: EBACD ABBAC
				 
05.30 8:00-11:00 - UV ZH (helyszín 0.81 Ortvay terem)

Eredmények

ZH és pót ZH eredmények

Korábbi eredmények

2016: 1. ZH eredmények 2. ZH eredmények Összesítés

Korábbi ZH feladatsorok

2016: 1. ZH 1. pót ZH 2. ZH 2. pót ZH

Követelmények

A tantárgyból csak az kaphat jegyet, aki legfeljebb négy óráról hiányzott, illetve részt vett a ZH-kon. A ZH-kon a részvétel kötelező, azaz ha valaki se a ZH-n, se a pót ZH-n nem jelenik meg, akkor nem teljesíti a gyakorlatot. A tantárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy két zárthelyi alapján kerül megállapításra. Elégtelentől különböző jegy akkor kapható, ha mindkét zárthelyit sikeresen teljesítette, azaz legalább elégséges osztályzatot kapott mindkét ZH-ra. A pót ZH-n akár mindkettő ZH javítható. Aki a pót ZH után sem tudott jegyet szerezni, az UV ZH-n vehet részt. Az UV a teljes félév anyagát lefedi.

Ajánlott irodalom (feladatgyűjtemények):

Kovács-Párkány:  Fizika Példatár II. (alap + emelt)
Elméleti fizikai példatár II. (emelt)