Termodinamika, gyakorlat fizikus BSc hallgatóknak, 2017/2018 tavaszi félév

Időpont és helyszín:

Szerda		14:15 - 15:00, 7.14
Csütörtök	15:15 - 16:00, -1.63

A gyakorlatok beosztása:

Az első időpont a szerdai, a második a csütörtöki csoportra vonatkozik.

02.14./02.15. - parciális deriválás; 1. feladatlap 

02.21./02.22. - izoterm kompresszibilitás, hőtágulási együttható, van der Waals gáz

02.28./03.01. - belső energia, ekvipartíció tétele 3. feladatlap 

03.07./03.08. - I. főtétel 4. feladatlap 

03.14. - konzultáció

03.21./03.22. - Adiabata és politrop folyamatok egyenlete

03.27. 10:00-11:00 0.83 Eötvös terem 1. ZH Megoldás: ABACE ECCBB

04.04./04.05. - Joule - Thomson kísérlet, körfolyamatok 6. feladatlap 

04.11./04.12. - körfolyamatok, Carnot-gép

04.18./04.19. - II. főtétel, entrópia 8. feladatlap 

04.25./04.26. - Entrópia, fundamentális egyenlet, Maxwell-reláció 

05.02./05.03. - Termodinamikai potenciálok alkalmazásai 10. feladatlap 

05.08. 10:00-11:00 0.83 Eötvös terem 2. ZH Megoldás: BDAEC CABBA

05.09. - elmarad

05.16./05.17. - konzultáció

05.22. 8:00-9:00 - pót ZH (0.81 Ortvay-terem)

05.28. 8:00-10:00 - UV ZH (0.99 terem)

Eredmények

1., 2. és pót ZH eredmények 

Korábbi eredmények

2017:	ZH és pót ZH eredmények 

2016:	1. ZH eredmények 
	2. ZH eredmények 
	Összesítés 

Korábbi ZH feladatsorok

2017: 	1. ZH Megoldás: ADCCA EBDEC
	2. ZH Megoldás: CAEEC AADCA
	1. pót ZH Megoldás: AAAAE BBEBE
	2. pót ZH Megoldás: EBACD ABBAC

2016: 	1. ZH 
	1. pót ZH 
	2. ZH 
	2. pót ZH 

Követelmények

A számonkérésre a félév során két zárthelyi dolgozat formájában kerül sor. A gyakorlat sikeres teljesítéséhez mindkét ZH-ból legalább 2-es (elégséges) érdemjegy megszerzése szükséges. A gyakorlatot sikeresen teljesítők félév végi érdemjegyét a két ZH-n elért átlagos százalékos teljesítmény határozza meg. Ha valaki egyik zárthelyi dolgozatot elmulasztotta vagy elégtelenre írta meg, esetleg javítani szeretne, lehetősége van megírni az egyik pótzárthelyit (csak az egyik ZH-ból). Ezek eredménye felülírja az eredeti eredményt. Ha valaki mindkét zárthelyit elmulasztotta megírni személyesen keressen fel! Akinek a zárthelyi dolgozatok és a pótzárthelyik során nem sikerül a gyakorlati jegy megszerzése, lehetősége van utóvizsgán a javításra. A vizsgaalkalom a Neptunban lesz meghirdetve, ennek felvétele az UV előfeltétele. Az UV-n az elégtelentől a jelesig bármely érdemjegy szerezhető, függetlenül a zárthelyik eredményétől. A ZH-kon a megjelenés kötelező, azaz ha valaki nem jelenik meg a reguláris ZH-kon sem a pót ZH-n, az nem kaphat érdemjegyet.

Ajánlott irodalom (feladatgyűjtemények):

Kovács-Párkány:  Fizika Példatár II. (alap + emelt)
Elméleti fizikai példatár II. (emelt)