Elektromágnesség, gyakorlat fizikus BSc hallgatóknak, 2017/2018 tavaszi félév (emelt szint)

Időpont és helyszín:

Hétfő	12:15 - 13:45, -1.63

A gyakorlatok beosztása:

02.12. - Coulomb-törvény, töltésrendszer stabilitása   1. feladatsor 

02.19. - Elektrosztatika: folytonos töltéseloszlások (szigetelők) 2-3. feladatsor 

02.26. - Elektrosztatika: folytonos töltéseloszlások (szigetelők)

03.05. - Fémek, vezetők, tükörtöltések 4. feladatsor 

03.12. - Kondenzátorok, kapacitás 5. feladatsor 

03.19. - Dielektrikumok 6. feladatsor 

03.26. - Vezetőképesség, ellenállások 7. feladatsor 

04.06. 10:00-12:00 1. ZH  (előadás helyén és idejében)  

04.09. - Biot-Savart törvény 8. feladatsor 

04.16. - Ampere-törvény, Faraday-törvény 9-10. feladatsor 

04.23. - Nyugalmi és mozgási indukció, Lorentz-erő

05.07. - Kölcsönös indukció, elektronok mozgása mágneses térben 11. feladatsor 

05.14. 8:00-10:00 2. ZH  (előadás helyén és idejében)  

05.14. - ZH feladatok megbeszélése

05.22. 8:00-11:00 - pót ZH 1. és pót ZH 2.   (0.81 Ortvay terem)

05.28. 8:00-11:00 - UV ZH (0.99 terem)

Eredmények

1. ZH, 2. ZH és pót ZH eredmények  

Követelmények

A számonkérésre a félév során két zárthelyi dolgozat formájában kerül sor. A gyakorlat sikeres teljesítéséhez mindkét ZH-ból legalább 2-es (elégséges) érdemjegy megszerzése szükséges. A gyakorlatot sikeresen teljesítők félév végi érdemjegyét a két ZH-n elért átlagos százalékos teljesítmény határozza meg. Ha valaki egyik vagy mindkét zárthelyi dolgozatot elmulasztotta vagy elégtelenre írta meg, esetleg javítani szeretne, lehetősége van megírni a pótzárthelyiket (mindkét ZH-ból külön). Ezek eredménye felülírja az eredeti eredményt. Akinek a zárthelyi dolgozatok és a pótzárthelyik során nem sikerül a gyakorlati jegy megszerzése, lehetősége van utóvizsgán a javításra. A vizsgaalkalom a Neptunban lesz meghirdetve, ennek felvétele az UV előfeltétele. Az UV-n az elégtelentől a jelesig bármely érdemjegy szerezhető, függetlenül a zárthelyik eredményétől. A ZH-kon a megjelenés kötelező, azaz ha valaki nem jelenik meg a reguláris ZH-kon sem a pót ZH-n, az nem kaphat érdemjegyet.

Ajánlott irodalom (feladatgyűjtemények):

Kovács-Párkány:   Fizika Példatár II. (alap + emelt)
Gnadig-Honyek-Vigh: 333+ Furfangos Feladat Fizikából (emelt)
Elméleti fizikai példatár II. (emelt)
Jackson: Klasszikus Elektrodinamika (emelt)

Korábbi ZH:

2016 tavaszi félév (alap)
1. ZH A csoport 
1. ZH B csoport 
2. ZH A csoport
2. ZH B csoport
1. pót ZH
2. pót ZH  
Eredmény  
2014 tavaszi félév (emelt)
1. ZH
2. ZH
2013 tavaszi félév (alap)
1. ZH
2. ZH
PÓT ZH
2012 tavaszi félév (alap)
1. ZH
2. ZH
PÓT ZH